Laastilla muuratut ja ilman laastia ladotut kiviaidat

Meillä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, laastilla muurattujen ja ilman laastia ladottujen kiviaitojen entisöintiurakoiden osalta laaja kokemus. Entisöimme laastilla muuratut ja ilman laastia ladotut kiviaidat alkuperäiseen kuntoon. 

Kaikki urakat toteutetaan voimassa olevia säädöksiä noudattaen

Kaikki laastilla muuratut ja ilman laastia ladottujen kiviaitojen entisöintiurakat suoritetaan säännösten mukaisesti.

Kiviaitaa on huollettava ja mahdollisesti rapautuneet kohdat korjattava. Joskus saattaa laastilla muuratuista tai ilman laastia ladotuista kiviaidoista pudota yksittäisiä kiviä, silloin olemme apuna kiviaitojen tarvitsemien korjaustöiden suorittamisessa.

Mikä on ilman laastia ladottu kiviaita?

Ilman laastia ladottu kiviaita on tietyntyyppinen kiviaita, jossa kiviä ei ole sidottu laastilla toisiinsa, vaan laitettu ilman laastia päällekkäin. Tällainen kiviaita on rakennettu joko yksi- tai kaksipuolisena ja sen muuraamiseen sopivat hyvin monenlaiset kivet.

Yksinkertaisin muuraus onkin ladonta ilman laastia, joka perustuu hyvin vanhaan työmenetelmään. Tämän menetelmän ja tekniikan kohdalla ladotaan kivet päällekkäin ja kiviaidan kestävyyden varmistamiseen siten, että niissä olisi kevyt kallistus sisäpuolelle. Kivet painuvat tämän kevyen kallistuksen ja oman painonsa johdosta kiinteästi toisiinsa ja muodostavat vakaan kiviaidan. Laastilla muurattu kiviaita on sitä vastoin muurattu sideaineena laastia, saumamassaa tai sementtiä käyttäen.

Angelstad

Otamme kiviaidan korjauksessa huomioon ympäristöolosuhteet, mm. aidan läheisyydessä olevat puut.

Angelstadin hautausmaalla kiviaitaa vasten oli kasvanut puita.

Kuvat ennen ja jälkeen 2022.

Taidonnäyte kaaren muotoilusta Angelstadin hautausmaan kiviaitaan.

Arboga

Kiviaita purettiin ja pohjaan käytettiin N4 geotekstiiliä. Se estää soramurskeen ja maamassojen sekoittumisen, mullan pääsyn rakenteisiin ja pitää rakenteet paikoillaan.
N4 geotekstiili estää myös kasvien juurten kasvun kiviaidan rakenteisiin. Pohjaan käytettiin 120 tonnia kivimursketta.
Vanhaa betonia poistettiin 20 tonnia ja vanhaa kivimassaa poistettiin 120 tonnia. Sorapohja tiivistetään huolellisesti täryllä.
Tiivis pohja estää kiviä liikkumasta ja pitää kiviaidan paikallaan.

Arbogassa rauta-aidan kunnosti seppämme Viljar Pettai. Hän on seppä jo kolmannessa sukupolvessa.
Kuva otettu ennen kunnostusta. Työskentelytapamme huomioi niin puut kuin muun kasvillisuuden.
Tämän hautakiven kunnosti kokenut kivikonservaattorimme Brian Sibola.

Kunnostamamme kiviaita, rauta-aita sekä hautakivi.

Aita valmiina. Yhden kiven paino
tässä aidassa vaihtelee
300 kilosta 700 kiloon.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå