Uskonnollisesti arvokkaiden kohteiden museoviraston maksama korvaus

Ruotsissa on monilla paikkakunnilla yleistä, että vanhin paikallinen rakennus on kirkko. Sen johdosta on tärkeää, että kirkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet olisivat hyvässä kunnossa ja säilyisivät sellaisinaan. Kirkkojen korjaus-, huolto- ja mahdollisten muutostöiden osalta ovat voimassa tiukat laatuvaatimukset.

Kyrkoantikvarisk ersättning - Tryggsten AB

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning

Uskonnollisesti arvokkaiden kohteiden museoviraston maksaman korvauksen osalta ovat Ruotsin valtio ja Ruotsin kirkko vuonna 2000 sopineet, että kirkon on mahdollista hakea korvausta kirkkojen kunnossapidon, huollon ja korjausten rahoittamiseen.

Korvaus on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpidon varmistamiseen. Korvaus on samalla Ruotsin valtion Ruotsin kirkolla antama tuki kirkkojen, hautausmaiden, hautauspaikkojen yms. kohteiden huollon järjestämiseen. Ruotsin kirkko toimittaa vuosittain Ruotsin kulttuuriministeriölle uskonnollisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita koskevan raportin. Laissa on säädetty tiukat vaatimukset uskonnollisissa arvokohteissa tapahtuvista urakoista, joten urakka toteutetaan tiettyjä sääntöjä noudattaen. Kaikissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden museoviraston korvauksella rahoitettavien kirkkojen ja hautausmaiden huollossa käytettävien työmenetelmien pitää noudattaa näitä toimintasääntöjä. 

Kirkon merkitys

Kirkko on useille yhteiskunnan jäsenille merkittävä instituutio ja pyhäpaikka, joten sillä on nykyisessä monikulttuurillisessa yhdyskunnassa iso merkitys. Kirkko on kristittyjen yhteen kuuluvuutta merkitsevä kohde. Kirkkojen ylläpito on tärkeää, jotta ihmiset voisivat käydä niissä myös vastaisuudessa. Uskonnollisten arvokohteiden museoviraston maksaman korvauksen avulla on näiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito paremmin taattu, kirkot ja hautausmaat ovat hyvässä kunnossa ja hoidettuja.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå